raagam: gambheeranaaTTai 

taaLam: khaNDa caapu 
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Sanskrit 

pallavi 

srI vignarAjam bhajE – bhajEham bhajEham
bhajEham bhajE – thamiha 
(srI vigna) 

anupallavi 

santhathamaham kunjaramukham

santhathamaham dhanthi
sundhara mukham – antha
kAnthaka sutham – thamiha ( srI vignarAjam bhajE )

caraNam 1 

sEvitha surEndhra mahaneeya guNasheelam
japathapa samAdhi sukha varadha – anukUlam
bhAvitha suramaNi gana bhaktha paripAlam
bhayankara vishanga mAthanga kulakAlam 
(srI vigna) 

caraNam 2 

kanaka kEyUra hArAvali kalitha
gambheera gowragiri shObham sushObham
kAmAdhi bhaya bharitha mUda madha
kalikalusha kanthitha makhanda prathApam – prathApam
sanaka sukha nAradha padhanjali parAchara
mathanga munisanga sallApam – sallApam
sathya para mabja nayanapramudha mukthikara
thathvamasi nithya nigamAdhi swarUpam 
(srI vigna)

%d bloggers like this: