Anjaneya

  1. Bhajare Hanumantham
  2. Hanuman Chalisa
  3. Prabhu Ramachandra Ke Dootha

 

Namavali

  1. Veeramaruthi, Gambheera Maruthi
    RamaMaruthi, Athiprema Maruthi
    Geetha Maruthi, Sangeetha Maruthi
    Yoga Maruthi, Anuraaga Maruthi
Advertisements