Venkatachalapathi

  1. Venkatachala Nilayam Vaikunta Puravasam
  2. Govinda Govinda Yani Koluvare – Bowli
  3. Maalai Saarthinaal – Sankarabharanam
  4. Bhaja Govindam – Ragamalika

Namavali

  1. Achudam Keshavam, RamaNarayanam
    Krishna Daamodaram, Vasudevam Bhaje
    Sridharam Madhavam, Gopika Vallabham
    Janaki Nayakam, Ramachandram Bhaje
  2. Narayana Narayana Jaya Jaya Govinda Hare
    Narayana Narayana Jaya Jaya Gopala Hare
    Govinda Hare, Gopala Hare