Alola thulasi vanamaala bhooshana

Alola Tulasi vanamaala kharaharapriya/sankarabharanam/bhairavi

Alola thulasi vanamaala bhooshana
sree raama raama harey sreeman
naaraayana krishna govinda jagannatha
gopala jagannatha purushoththama paalayaam

Nanda nandana indu vadana sree raama raama harey

Ksheeraabdi shayana kshaaraabdhi bandhana
sree raama raama harey

Dasaradha bala dasamukha kaala sree raama raama harey
Dhanya charithra vanya vana maala sree raama raama harey

Thaatakaanthaka paadithaasura sree raama raama harey

Paalitha amara vaali naasaka sree raama raama harey
Baktha paalaka mukthi daayaka sree raama raama harey

Kankana bhooshana pankaja nayanaa sree raama raama harey
Bharathaananda badradri vaasa sree raama raama harey
………………………………………………………………………………………………………
Rama rama raghu rama paraathpara ravana samhaara rana dheera
radhaanga gadha dhara pathanga vaahana remaa ramana sreeman naarayana
………………………………………………………………………………………………………
Badaa chitta chora mana mohan mera chitta chora jagan mohan
ayodhyaa ke seethaa raam vrindaavan ke raadhey shyaam
………………………………………………………………………………………………………
Raamam vandhey dasaratha baalam kausalyaa sutha raghu kula tilakam
krishnam vandhey nanda kumaaram yashodhaa vatsala yadukula tilakam

https://carnatic-circle.com/divyanaamam/

%d bloggers like this: