Amalaa shayanutha

Amalaa shayanutha Ragam : Kambodhi/ chapu

Amalaa shaya nutha kamalaa va llabha
Yamalaar jjuna banja naa hare krishnaa
gopaala go kula paripaala maam paahi
govinda yadhu nandana hare krishna gopaala yadhu nandana

Arunaa nuja vaaha karunaa rasa poorna
varunaa laya maadhava hare krishnaa

Charanaa natha jana bharanaa nagha sheela
Sharanaa gatha paalaka hare krishnaa

Indu kulo thbava chandana char cchitha
mandaa kini janaka hare raamaa

Chakraa yudha loona nakraa nana chaaru
chakraan jitha kuntala hare krishnaa

Kam saadi ripu kula himsana natha jana
sam saara baya mochana hare krishnaa

Gopa vadhoo jana thaapa nivaa raka
neepa manjaree bhooshana hare krishnaa

Varunaa laya nutha charana akhila loka
sharanaam buru hekshanaa hare krishnaa

Badram mama kuru vidraa vitha papa
badraadri raghu pungava hare raama

%d bloggers like this: