Avathara slokas – Divyanaamam

Avathaara Slokas
Arabhi
Aashritha mandaaraa / akhila lokaadhaara / gopaanganaa chaara / gavya choraa
gokula sanchaaraa / govardhano dhaaraa/ shathamakaari vidhaara /
sree vihaaraa / sree kothanda raama swaamin hecchereeka /

Sakala nithya naimitthika / karmmaacharana paraayana
munivara hridayaambuja / prathi bhimbha bhootham

Prithivyapthejoh / vaay vaakaasha / sathwaamsha / samutthootha
mano buddhyahankaara / chittha twak / chakshu srotra/ jihwaa /
graanaakyaanaam/ antha: karana / jnaanendriyaanaam / prakaashakam

Dharani ghana / rasa rohitha / khedakaadhi / thamomsha /
samudbhava / sthoola/ shareeraadheenaam / abhi vyanjakami

Dashendriya antha: karana / chathushtaya / digwaa thaarkkaashwi /
brahmopendra / mahendra / chandra / prajaapathi / kaala / keelaala /
phaalaa nala / dhigeeshwaraadheenaam / prakaashakam

Jaagral swapna / sushupthya / vasthaa rahitham / sthoola sookshma /
kaaranaadhipa / vishwathai / jasa praajnaanaam / prajnaana pradham

Aadhyaatmeeka / aadhi bhauthika / aadhi vaidhika / thaapatraya / vinir muktham
aasana / pipaasaa / shoka mohaja / raama ranaanaam / shadoonmi varjjitham

Asthi jaayatheh / varddhatheh / parinamathey / pariksheeyatheh /
nashya theethi / shad bhaava / vikaara rahitham

Pancha karana / panjeekritha / pancha mahaa bhootha satthaa / sampaadhakam
sarvajna / sarveshwara / sarvva gunaa dheenaam / prakaashakam

Anaadyahamkaara / kshulpi paasaa / sukha dukkha / samvritha bhokthya /
dharma / vishishta / aananda maya/ koshaatheetham / bhaavatheetham

Shatha patra / bhava patri / visha paatraanaam /
srishti / sthithi / samhaara / saamarthya pradham

Sura pathi / pithru pathi / jala pathi / swaahaa pathi / dhana pathi /
rakshodhi pathi / praana pathi / pashu pathi / sanaka / sa nandana /
sanal kumaaraadhi / sakala deva risheenaam / athishaya suka pradham

Thunga / maathanga / pingaaksha / thuranga / plavanga / kuranga /
vihanga / saaranga / radhaanga / bringa / maathanga / keedaa dheenaam /
mahaa nimittha jnaana pradham

Saptha kulaachala / meru mandhaara / kailaasaadi / parvvatha sametha /
athala / vithala / suthala / thalaa thala / mahaa thala / paathaala /
bhoorbhua suva: / maharjjana sthapa: / sathya lokaadheenaam / aadhaara bhootham
maayaa thal kaarya rahitham / tri gunaira nabhi bhootham /
thrividha paricchedha shoonyam / vedhaanthaa naama gocharam /
sarvva vedaantha vedhyam
Sakala jagath rakshanaaya / bhaktha paripaalanaaya / jagadambayaa sametham /
sacchidaananda roopam / parama shiva vaachyam / para brahma /
jayathi jayathi bhadram /

%d bloggers like this: