Deva deva devakee thanaya

Deva deva devakee thanaya Ragam : Kedaram / adi

Deva deva devaki thanayaa paahi maam
deva kaarya durandhara dheena man daara

vasudhaa bhaya vaaraka varddhitha lokaa
vasudeva devaki putra vaarija netra

Nanda gopa sukumaara navaneetha chora
poothanaa sam haara dhadhi pooritho dhara

Shakataa sura bhanjana saadhu ran jana maathru
darshitha swaroopa maadhava roopa

Baala bhaava naanaa vidha leelaa chathura
khanditha thrinaavartha kanja vadhana

Yamalaar jjuna bhanjana yadhu ran jana
rouhineya saha chara remya vi haara

Go vatsa pari paalana kunjaa bharanaa
valsaasura samhaara vana maalaa dhaara

Brindaavana gopee jana brinda mohanaa
muralee gaana vilola mohana leelaa

Naaradhaadhi munigeya naraka vijaya
akroora vanditha paadha arjjuna sutha

Chaanoora malla mardhana chaaru nardhana
kuvalayaa peeta bhedhana kumkumaa runa

Kamsa asura samhaara karunaa saagaraa
vasudevaadhi shoka hara vaarijo dharaa

Ugrasenaadhi raajya dhaana uchitha kaarana
sandheepini vara pradha saadhitha vedha

Dwaarakaa naayaka bhaktha bandha mochanaa
rukmini kalyaana Krishna rugmi bhaajanaa

Sathya bhaamaa jaambavati kaalindi priyaa
gaangeya moksha pradhaana garuda kethana

Uddhava tatwa bodhana ugra shaa sanaa
dharanee bhaara harana dharma kaa ranaa

Virinja apahritha vatsa vimala sree vatsaa
vishadha gunaala waalaa vijaya gopaalaa
…………………………………………………………………………………………………

%d bloggers like this: