Ghora bhavaarnava

Ghora bhavaarnava Ragam : Kaapi / simhendra madhyamam

Ghora bhavaarnava thaaraka naamadheya
neeraja nethra sreeman naaraaya naa harey

govinda govinda govinda govinda govinda gopaala naaraayana harey

Aarthi haraa amala keertthi vi daa yaka
moorthi pari graha naaraaya naa harey

Maanikya koteera vaaneesha vandhya padha
veni vi baddha barha naaraaya naa harey

Kara drutha kothanda karunaa rasa baandha
kari varaa vana shounda naaraaya naa harey

Anaatha bandho harey sree naatha jaga deesha
vinaatha ke thana naaraaya naa harey

Baala kasthoori thilaka neelaambara anuja
baala gopaala vesha naaraaya naa harey

Bhujagaadi raaja buja nija daasa paa lana
gaja raaja gamana sree naaraaya naa harey

Bheemaagha sanka hara naama vai bava jaya
raama bha draa dreesa naaraaya naa harey

Naarayaana harey naarayana bhajo naaraayana namo naarayaana

%d bloggers like this: