Annamacharya

Stuti āndhrabhāṣākaviśreṣṭham veṃkaṭādrinivāsinam vaṃde’hamannamācāryam rāgamohavimuktaye ||  Sree madvatheeya charithamrutha mannayarya Peethvapinaiva suhitha manujabha veyuhu Thvam Venkata chalapathe riva bhakti saaram Sree Thallapaaka gurudeva namo namasthey Namo Namashtey ||   Anthayu Neeve – Hindolam Bhavayami Gopala Bala – Yaman Kalyani Brahmam Okate(Annamacharya) Dolayam chala Dolayam – Ragam Khamas Govinda Govinda Yani Koluvare – Bowli Momu juparA – Behag/Roopak Muddugare Yashoda Saranu Saranu … Continue reading Annamacharya