Mantra Pushpam

Mantra pushpam

Raajaadhi raajaaya prasahya saahiney
namo vayam vai shravanaaya kurmahe
sa mey kaamaan kaama kaamaaya mahyam
kaameshwaro vai sravano dadaathu
kuberaya vai shravanaaya maharaajaaya namaha

Na karmanaa na prajayaa dhanena
thyaage naikey amruthatwa maanashu:
parena naakam nihitham guhaayaam
vibraaja detha thad yathayo vishanthi

Yo vedhaa dhau swara: proktho vedaanthey cha prathishtitha:
thasya prakrithi neelasya ya: parassa maheshwara:
aavaahithaabhya: sarvaabhyo devathaabhyo nama:
vedoktha mantra pushpaani samarppayaami

Yopaam pushpam veda pushpavaan prajaavaan pashumaan bhavathi
chandramaa vaa apaam pushpam pushpa vaan prajavan pashumaan bhavathi
ya yevam veda yopaam aayathanam veda aayathanavaan bhavathi
aavaahithaabhya: sarvvabhyo devathaabhyo nama:
vedoktha mantra pushpaani samarppayaami

 

Go Back to Pujopacharam – Swami Thiru Aradhanam

%d bloggers like this: