Ramanavami Birmingham 2019

List of songs for Sriramanavami

1) Invocation- Giriraja Suta Tanaya (with Violin)
Pallavi
Giri raja suthaa thanaya-sadaya
rpm_ rgr (p)sss, rrgmp x2
rpm_ rgr srsnp rrgmp x2
rpm_ rgr SR GR SRSn pRSn pnpm x2
rpm_ rgr (p)sss8

Anupallavi
Sura natha mukharchitha pada yuga
pSR_ R_SRG_ RGMR_ GRS (descending R has Gamakam)
pSRR GR SRG_ RGMR_ GRS
Paripalayamaam , ibharaja mukha x2
SR Snp mrp_ Sn p_m_ rgr
Paripalayamaam , ibharaja mukha x1
SR Snp mrp_ SR GR SRSn pRSn pnpm
Giri raja suthaa thanaya-sadaya x1
rpm_ rgr SR GR SRSn pRSn pnpm
rpm_ rgr (p)sss8

Charanam
Gana Nadha parathpara Sankara, Agama vari nidhi , rajanee karaa,
ppp ppS Snpm_ rgr , sr gmpm rpS Snpm rgr x2
Phani raja Kankana vighna niva-Rana sambhava Sri Thyagaraja nutha
pSR_R SRG__ RGMR__ GRS_ , SR Snp mrp_ Sn p_m_ rgr x2
pSR_R GR SRG RGMR__ GRS, SR Snp mrp_ SR GR SRSn pRSn pnpm x1

Giri raja suthaa thanaya-sadaya x1
rpm_ rgr SR GR SRSn pRSn pnpm
rpm_ rgr (p)sss8, s p s
Main List

1) Saranu Saranu
Raghaaarabhi Thala Chapu

Saranu saranu surendra sannutha ,
Saranu srisathivallabha,
Saranu Rakshasa GarvaSamhara,
Saranu Venkata Nayaka
Swami Shri Raghu Nayaka, SaranuSaranu Hare, Hare Hare

Animishendrulu munulu digpathulu amara kinnarasidhulu,
Ganathatho Rambaathi kanthuly gasina reccerikayaa
NinnuGoluchu Na reccerikayaa, SaranuSaranu Hare, Hare Hare

Paramapada GovindaMadhava ,
Padmanabha Janardhana ,
Daranidaravara Garuda Vahana,
Daithyabali madha banjana
NijaDaasa Maanasa Ranjana, SaranuSaranu Hare, Hare Hare

Yennagala prahladha bhakthulu,
Yelamithi mimu koluvakki ppudu ,
Vinnappamu Vinavayyadevara,
Venkatachala Nayaka
VijayaVenkataNayaka, ShriPate Raghu Nayaka, ShriPateRaghu Nayaka, ShriPate Raghu Nayaka,
SaranuSaranu Hare, Hare Hare

2) Muraharanagadhara
Muraharanagadara Mukunda Madhava,
Garuda gamana Pankajanabha,
Parama Purusha bhava banjana Keshava,
Naramruga shareera namonamo, Devaa
Pallavi
1.Narayana they namonamo , bhava,
Naradha sannutha Namonamo, Devaa
Narayana they namonamooooooo

2,Jaladhi sayana , ravichandravilochana,
Jalaruha bhavanutha charanayuga,
Bali bandhana , Gopijanavallabha,
Nalino dharathey namonamo, Devaa

4.Kousalyathmaja , Kamidhaphaladha,
Karunasagara , kanthimaya,
DasarathaNandana , Danujakulanthaka,
Kusa lava janakathey namonamo, Devaaa

6.Adhi deva, Sakalagamapoojitha,
Yadhavakula Mohana roopa,Devvaa , Kosalakula Mohana Rooopa
Vedhothara Sri VenkataNayaka,
Nada priyas they namonama
Narayana they namonamo , bhava,
Naradha sannutha Namo namo, Devaa
Narayana they namonamo

3) Dolayam Dolayam

Ragam: khamAs
tALam: tishra Adi

Composer: Annamacharya

Dolayam chala dolayam hare dolayam
Dolayam chala dolayam hare dolayam

Meena kurma varaaha, mrugapati avathaara
danavaare guna saure, dharani dhara maru janaka
Dolayam chala dolayam hare dolayam

Vamana rama rama, vara krushna avathara
syamalanga ranga ranga, samaja varada muraharana
Dolayam chala dolayam hare dolayam

Daaruna buddha kaliki, dasha vidha avathara
sirapane gosamane sri venkata giri kutanilaya
Dolayam chala dolayam hare dolayam

4) Hari Mukhe Mhana, Hari Mukhe Mhana – Abhang

Sant Dnyaneshwar
hari mukhe mahna hari mukhe mahna
punyachi ganana kon kari

JaiJaiRam JaiJaiRam JaiJaiRam
JaiJaiRam JaiJaiRam KrishnaHari

asoni sansari jive veg kari
ved shastra ubhari bahya sada

JaiJaiRam JaiJaiRam JaiJaiRam
JaiJaiRam JaiJaiRam KrishnaHari

Gnanadeva mahne vysachiya khune
dwarikeche rane pandawa ghari

Panduranga Panduranga Panduranga
Panduranga Panduranga Panduranga

5) Garuda gamana Thava Charana Kamala

Garuda gamana tava
charana kamala miha
manasi lasutha mama nityam
manasi lasutha mama nityam

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva

Jalaja nayana vidhi
namuchi harana mukha
vibudha vinutha pada padma
vibudha vinutha pada padma

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva

Shankachakradhara
dushta daitya hara
sarva loka harana
sarva loka harana

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva

Bhaktavarya mina
bhoori karunayaa
paahi bharathi teertham
paahi bharathi teertham

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva
Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva
7) Sree rama rama rama rama ram Namavali
Sree rama rama rama rama ram, Sringara rama rama rama rama ram,
Sringara rama rama,Kothandarama rama ram
Kothandarama rama rama rama ram, Kalyana rama rama rama ram
Kalyana rama ram, Pattabi Rama Ram
Pattabi rama rama rama ram, Sree rama rama rama rama ram
Sree rama rama rama rama ram
Sringara rama rama rama rama ram
8) SeethaKalyanam Songs (As below)

Navaroja – Tisram

Gowri kalyana Vaibhavame, Seethakalyana Vaibhavame, Radhakalyana Vaibhavame
Sree Rama chandrunuku shobanamu Nedu, Premato Banduvulla Piluva Nampuduru||
Ikshvaku Vanshamuna Buttina harini, Rakshimpu maniMrokked-anu raghavulaku||
Kottumbu pettu mani yatnambu jesi Kotumbu Kai Chaala Paripoornamuganu||
Yethrajala(ni) ratnaala Kotalu Dheercha, Pancharatnaala gopurakatu Dheerchi||
Saurashtram – Chapu

Paahi Maam Shrirama Pattabhiram
sakala jagadhadaara sammukhadheera||
Jaanaki priyabando jaya dayasindho ||
mruda dhruda dhanurbhanga muni manoranga||
kaarunyagunadhaama kalyanaraama||
Sakala sadrunapoorna sajala dhanavarna||
Madana mohanagaatra mangalacharithra||
Vanacharavrutha soumya varasaarvabouma||
Bhaktha hrudayanivaasa Bhadragirivaasa||

9) brahmamokaTE para taaLam: aadi
Composer: Annamaacaarya
Language: Telugu

pallavi

tandanAnA Ahi tandanAnA purE tandanAna bhALa tandanAnA bhaLA
brahmamokaTE para brahmamokaTE brahmamokaTE para brahmamokaTE

caraNam 1

kanduvagu hInAdhikamu lindulEvu andariki shrI harE antarAtmA
indulO jantukulamu intA okaTE andariki shrI harE antarAtmA

caraNam 2

ninDAra rAjU nidrincu nidrayu okaTE anDanE baNTu nidra adiyu okaTE
meNDaina brahmANuDu meTTu bhUmi okaTE caNDAlundEti sari bhUmi okaTE

caraNam 3

anugu dEvatalakunu ala kAma sukhamokaTE ghanakITa pashuvulaku kAma sukham okaTE
dIna mahOrAtramulu tegi dhanAdyuna-kokaTE vonara nirupEdakunu okaTE aviyu

caraNam 4

koralu SiSTnnamulu gonu nAkkalokaTE tirugu duSTAnnamulu dinu nAkkalokaTE
paragu durgandhamulapai vAyuvokaTE varusha parimaLamupai vAyuvokaTE

caraNam 5

kaDagi Enugu mIda kAyu eNda okaTE pudami suanakamu mIda bolayu-nendokaTE
kaDu puNyalanu pApa karmulanu sarigAva jaDiyu shrI venkaTEShvaru nAma-mokaTE

Mangalam

Akshata Samarpanam (prathamam)
Saveri – Roopakam

Rama Rama Rama Rama – Rama Rama Rama Rama
Ramarama Ramachandraya mangalam||

Ramachandraya Janakaraaja Jaa manoharaaya
Maamaka bheestadaaya mahithamangalam – Seetha

saara kunkumo petha chandana anu chachirthaaya
haarkatakha shobhitaaya Bhoorimangalam – Seetha||

Lalitha ratna kundalaaya thulasi vanamaalikaya
Jalada sadrushadhehaaya chaarumangalam ||

%d bloggers like this: