Ramanavami

List for Sriramanavami (preference has been given for some fast songs, Preferably on Rama and in Telugu).

Janaki Kanthasmaranam – Jaya jaya Rama Rama
JagadguruShankaracharyaswami ki, Jai
SadguruMaharaj Ki, Jai
Nama Parvathi pathaye – Hara haraMaha deva
Govinda Nama sankeerthanam – Govinda, Govinda
Jai Pundaleekavarada – Hare vittala
SamasthaBhagawathaMandale, Jai
————————-
Namavali

Hari Narayana , Hari Narayana,
Hari Narayana , durithanivarana
Paramananda , SadasivaSankara,
BhakthajanaPriya , Pankajalochana
Hari Narayana ThavaDasoham
Narayanambhajaremaanasa, Narayanambhajaremaanasa
GovindamBhajaremanasa, GopalamBhajaremanasa,
Chadrachooda Bhajaremanasa, SadashivamBhajare
GopikaJeevanasmaranamGovinda, Govinda
—————–

All of us do together once (No repeat, all sing together)
Ladies start
Guru maharaj Guru Jai Jai, Parabrahma sathGuru ,
Guru maharaj Guru Jai Jai Vedhavyasa sathGuru ,
Guru maharaj Guru Jai Jai Aadhi Shankara sathGuru ,
Guru maharaj Guru Jai Jai Raghavendra sathGuru ,
Guru maharaj Guru Jai Jai Chimayananda sathGuru,
Guru maharaj Guru Jai Jai Parabrahma sathGuru
Bodendra sadguru, Yogendra Sadguru
(higher)Bodendra sadguru, Yogendra Sadguru
Ramadasa Sadguru, sriRamadasa Sadguru (low)

Sadgurunath maharaj ki, jai
————————

F Scale
Abhang 1

Raaja Ganapathi Raaya Ho Maharaaja Ganapathi Raaya Ho
Paayaancha Ghanguroo Baajathi Naachata Aale Ganapathi x2
Chorus – Raaja Ganapathi Raaya Ho Maharaaja Ganapathi Raaya Ho
Gauri Haraancha Kumaara Dhyaancha Naama Lambodhara
Chorus – Raaja Ganapathi Raaya Ho Maharaaja Ganapathi Raaya Ho
Rudhdhi Sidhdhi Ko Daata Ghora Vighna Nivaaritha x2
Chorus – Raaja Ganapathi Raaya Ho Maharaaja Ganapathi Raaya Ho
Thukka MhaNe Ekacha Paayi Viththala GaNapathi Thuja Naahi
Chorus – Raaja Ganapathi Raaya Ho Maharaaja Ganapathi Raaya Ho

Raaja Ganapathy Ganapathy Ganapathy, Ganapathy Gunanidhi Raaya Ho

Ganapathy Ganapathy Ganapathy Ganapathy, Ganapathy Gunanidhi Raaya Ho

(fast)Raaja Ganapathi Raaya Ho Maharaaja Ganapathi Raaya Ho x2 (repeat x2)

—————-
Abhang2 F Scale
hari mukhe mahna hari mukhe mahna x2
punyachi ganana kon kari

JaiJaiRam JaiJaiRam JaiJaiRam
JaiJaiRam JaiJaiRam KrishnaHari

dewachiye dwari ubha kshanabhari
tene mukti chaari sadhliya

Vittalam Vittallam Vittallam
Vittalam Vittallam Panduranga

asoni sansari jive veg kari
ved shastra ubhari bahya sada

JaiJaiRam JaiJaiRam JaiJaiRam
JaiJaiRam JaiJaiRam KrishnaHari

Gnanadeva mahne vysachiya khune
dwarikeche rane pandawa ghari

Panduranga Panduranga Panduranga
Panduranga Panduranga Panduranga

CHANGE to F# scale
pallavi
tandanAnA Ahi tandanAnA purE tandanAna bhALa tandanAnA bhaLA
tandanAnA, bhaLA tandanAnA(higher x2)
brahmamokaTE para brahmamokaTE para, brahmamokaTE para brahmamokaTE

caraNam 1 (alternate)
kanduvagu hInAdhikamu lindulEvu, andariki shrI harE antarAtmA
indulO jantukulamu intA okaTE, andariki shrI harE antarAtmA

caraNam 2
ninDAra rAjU nidrincu nidrayu okaTE, anDanE baNTu nidra adiyu okaTE
meNDaina brahmANuDu meTTu bhUmi okaTE, caNDAlundEti sari bhUmi okaTE, sari bhUmi okaTE, (e) sari bhUmi okaTE,

caraNam 5
kaDagi Enugu meedha kAyu endokaTE, puDami sunakamu mIda polayu-endokaTE
kaDu puNya lanu pApa karmulanu sarigAva, jaDiyu shrI venkaTEShvaru nAma-mokaTE
jaDiyu shrI venkaTEShvaru nAma-mokaTE
EShvaru nAma-mokaTE, venkaTEShvaru nAma-mokaTE

1) Saranu Saranu
Male – Saranu saranu surendra sannutha ,
Saranu srisathivallabha,
Saranu Rakshasa GarvaSamhara,
Saranu Venkata Nayaka
Swami Shri Raghu Nayaka, SaranuSaranu Hare, Hare Hare x1

Male – Animishendrulu munulu digpathulu amara kinnarasidhulu,
Ganathatho Rambaathi kanthuly gasina reccerikayaa
NinnuGoluchu Na reccerikayaa, SaranuSaranu Hare, Hare Hare x1

Paramapada GovindaMadhava ,
Padmanabha Janardhana ,
Daranidaravara Garuda Vahana,
Daithyabali madha banjana
NijaDaasa Maanasa Ranjana, SaranuSaranu Hare, Hare Hare

Yennagala prahladha bhakthulu,
Yelamithi mimu koluvakki ppudu ,
Vinnappamu Vinavayyadevara, Vinnappamu Vinavayyadevara(higher)
Venkatachala Nayaka
VijayaVenkataNayaka, ShriPate Raghu Nayaka, ShriPateRaghu Nayaka
SaranuSaranu Hare, Hare Hare
SaranuSaranu Hare, Hare Hare
———————-
2) Muraharanagadara Mukunda Madhava,
Garuda gamana Pankajanabha,
Parama Purusha bhava banjana Keshava,
Naramruga shareera namonamo, Devaa
Pallavi
1.Narayana they namonamo , bhava,
Naradha sannutha Namonamo, Devaa
Narayana they namonamooooooo

male – ,Jaladhi sayana , ravichandravilochana,
Jalaruha bhavanutha charanayuga,
Bali bandhana , Gopijanavallabha,
Nalino dharathey namonamo, Devaa

male – Kousalyathmaja , Kamidhaphaladha,
Karunasagara , kanthimaya,
DasarathaNandana , Danujakulanthaka,
Kusa lava janakathey namonamo, Devaaa

male – .Adhi deva, Sakalagamapoojitha,
Yadhavakula Mohana roopa,Devvaa , Kosalakula Mohana Rooopa
male – Vedhothara Sri VenkataNayaka,
Nada priyas they namonama
Narayana they namonamo , bhava,
Naradha sannutha Namo namo, Devaa
Narayana they namonamo
———————-
3) Dolayam Dolayam F#

ladies – Dolayam chala dolayam hare dolayam X2
Dolayam chala dolayam hare dolayam (higher X 2)

ladies -Meena kurma varaaha, mrugapati avathaara x2
(all)danavaare guna saure, dharani dhara maru janaka x1
Dolayam chala dolayam hare dolayam x2

ladies -Vamana rama rama, vara krishna avathara x2
(all)syamalanga ranga ranga, samaja varada muraharana x1
Dolayam chala dolayam hare dolayam x2

ladies -Daaruna buddha kaliki, dasha vidha avathara x2
(all)sirapane gosamane sri venkata giri kutanilaya x1
Dolayam chala dolayam hare dolayam x2
hare dolayam X2
————————-
f# MA (change to MA)
7) f# ma
ladies – Sree rama rama rama rama ram, Sringara rama rama rama rama ram x2
Sringara rama rama,Kothandarama rama ram (no repeats, all of us together)
Sringara rama rama rama rama ram
Kothandarama rama rama ram, Kalyana rama rama rama ram
Kalyana rama ram, Pattabi Rama Ram
Kalyana rama rama rama rama ram
Pattabi rama rama rama ram, Sree rama rama rama rama ram
Sree rama rama rama rama ram, Sringara rama rama rama ram
Sringara rama rama rama ram
Sringara rama rama rama ram

—————————
Namavali F# ma (can also be sung in f# ma)
Ladies start
Rama Rama Raghurama Paratpara
RAvana Samhara Ranadheera
RathAnga Gadadhara Patanga Vahana
Rema Ramana Sriman Narayana

————————–
pallavi: F# Ma
raama raama shri raghu raama raama raam…
narahari dEvA janArdhanA
kEshava naarayana kanakaambhara dhaarI
raama raama shri raghu raama raama raam…

charanam:
pannaga Bhushana/Sayana pathitha paavana
kannathanri O, karunaa saagara
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

Pankaja Lochana, Parama Dayalo
Shankara Sannutha, Sarveshvara Hari
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

Bhaanu Kulesha, BhavaBhaya Naasha
Basura haasa, Bhadra girindra
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

bandhu janaka thripurAndha sAyaka
sItA nAyaka sri raghu nAyaka
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

————————
Change to G Ma from here
all sing entire song (ladies start)

Garuda gamana tava,
charana kamala miha,
manasi lasutha mama nityam
manasi lasutha mama nityam

(Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva )x2

Jalaja nayana vidhi
namuchi harana mukha
vibudha vinutha pada padma
vibudha vinutha pada padma

(Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva )x2

Shankachakradhara
dushta daitya hara
sarva loka harana (STOP!)
sarva loka harana

(Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva )x2

Bhaktavarya mina
bhoori karunayaa
paahi bharathi teertham
paahi bharathi teertham

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva
Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva
—————————
8) SeethaKalyanam Songs (As below) in G Ma
Gowri kalyana Vaibhavame, Seethakalyana Vaibhavame, Radhakalyana Vaibhavame

Sree Rama chandrunuku shobanamu Nedu, Premato Banduvulla Piluva Nampuduru|| (Premato Banduvulla Piluva Nampuduru higher)

Ikshvaku Vanshamuna puttina harini, Rakshimpu maniMrokked-anu raghavulaku||

Kottumbu pettu mani yatnambu jesi, Kotumbu Kai Chaala Paripoornamuganu||

Yethrajala(ni) ratnaala Kotalu Dheercha, Pancharatnaala gopurakatu Dheerchi||
kalyana Vaibhavame, Seethakalyana Vaibhavame, Radhakalyana Vaibhavame, (high) Radhakalyana Vaibhavame
—————————
Saurashtram – Chapu (sing all lines) G Ma

AaloNerudallo Seethakalyanambhu Cheluvandhamaaye|| x2

Sakala jagadhadaara sammukhadheera||
Paahi Maam Shrirama Pattabhirama
Jaanaki priyabando jaya dayasindho || Paahi..
mruda dhruda dhanurbhanga muni manoranga|| Paahi..
AaloNerudallo Seethakalyanambhu Cheluvandhamaaye x1|| all

kaarunyagunadhaama kalyanaraama|| Paahi..
Sakala sadrunapoorna sajala dhanavarna|| Paahi..
Madana mohanagaatra mangalacharithra|| Paahi..
Bhaktha hrudayanivaasa Bhadragirivaasa|| Paahi..
AaloNerudallo Seethakalyanambhu Cheluvandhamaaye||
Seethakalyanambhu Cheluvandhamaaye x 2

Akshata Samarpanam (prathamam) G ma
ladies
P: rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAmacandrAya mangaLam x2
1: rAmacandrAya janaka rAjajA manOharAya, mAmakAbhISta dAya mahita mangaLam (seetha )
2: kosalEshAya manda hAsa dAsa poSanAya vAsavAdi vinuta sadvarAya mangaLam,
Seetha, rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAmacandrAya mangaLam

6: puNDarIkAkSAya pUrNacandra vadanAya, aNDajAta vAhanAya atula mangaLam
8: rAmadAsAya mrdula hridaya kamala vAsAya, svAmi bhadra girivarAya sarva mangaLam,
Seetha
rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAmacandrAya mangaLam
Seetha rAma rAma rAmacandrAya mangaLam X 2
———–
Sri Lakshmana Sametha Seeta Ramachandra Swamy ki, Jai
Sri Rukmani Sathyabhama Sametha Sri Gopala Krishna SWAMI Ki, Jai
Sri RanganAyaki SamEtha Sri Ranganatha swami ki, Jai
Sri Raghumayee Sametha Panduranga Bhagavan ki, Jai
Sri BhoomaDevi Sridevi SamEtha VishNu BhagavAn ki, Jai

%d bloggers like this: