Gopala Meva Daivatam

Ragam – khamas / PantuvarALi
Talam – Aadi

Pallavi
Gopala Meva Daivatam, Bhaje Sada, Gopala Meva Daivatam
Charanams
Sarva Loka Karanam, Satya Kamaadigunam
BhakthanuGraha Bhivyakta, Bhavya Moorti Dharinam
Yadavabdhi Chandra Miha, Yatijana Mohapaham
Kamsadi Vyri Virama, Kalita Divya Vigraham
Gopika Vana Kumuda, Gurutara Chandrodayam
Ghora Samsara Karana, Vaarana Kesarinam
Manasapi NaGana Yami, Madhava Danya Daivam
Bhavya naarayana theertha, divya drukvidaayinam

%d bloggers like this: