Hari mana tumi govinda mana

Ragam: Brindava sarang
Hari mhana tumi, govinda mhana tumi, gopala mhana, tumi narayana
Govinda gopala hari narayana
Rama mhana, raja rama mhana, sita rama mhana, atma rama mhana (2) (Hari mhana )
Shyama mhana, gana shyama mhana, megha shyama mhana, radhe shyama mhana (2)
Datta Mhana, GuruDatta Mhana, ShriPada Mhana, Gurudeva Mhana (2)
Isha Mhana, Jagadeesha Mhana, Sarvesha Mhana, Paramesha Mhana (2)
kunjavihara govinda korasahora govinda
gopika hrudhaya nandhakishora peethambaradhara govinda
(Hari mana )
JaiJaiRam JaiJaiRam, JaiJaiRamKrishnaHari
RamkrishnaHari, RadhaKrishnaHari
Advertisements