Jaya jagadeeshvari maata sarasvati

jaya jagadeeshvari maata sarasvati, sharaNaagata pratipaalanahaarI
candrabimba sama vadanapi rAjE, shISh mukuTa mAlaadhArI (Jaya)
veenA vaamaang mEim shObhE, saama geet dhvanI madhur pyaari (Jaya)
shveta vasana kamalaasana sundara, sang sakhi shubha hamsa savaari (jaya)
brhmaanand maim daas tumhaarO, de darshana parabhramma dulaarI (Jaya)

https://www.youtube.com/watch?v=m5Qy5PwN474

%d