Kripa Sarovar Kamal Manohar

Kripa Sarovar Kamal Manohar
Shri Krishna charana kahiye
Shri Krishna sharana kahiye

Leela purushottama radha vara
Radha madhava bhava badhavara sharanagat rahiye
Shri Krishna sharana kahiye

aAkarshana ke kendra krishna hai
sundaratama rasikendra krishna hai

sada sarvamaya hai sarvottama
kyu na sada dhyaye unako ham
sakaha labha lagiye

Shri Krishna sharana kahiye
Shri krishna sharana kahiye

https://www.youtube.com/watch?v=Noi8U86InTY

%d bloggers like this: