Pavamana Suthudu Pattu – Mangalam

Pavamaana Suthudu Pattu, Pathara Vinthiya Mulagu
Sri Ram Rupa Mulugu, Nitya Jaya Mangalam

Prahlad NaraDadhi, Bhaktulu Pogadu Sandhu
Sri Ram Rupa Mulugu, Nitya Jaya Mangalam

Rajeeva Nayana Thyaga, Rajathi Vinudhamaina
Sri Rama-rupa Mulugu, Nitya Jaya Mangalam

Advertisements