Radha Kalyanam – Part 3

Karpoora Haarathi Ragam : Yadhukula kamboji / adi


Chittha juni kanhayyaku jaya man galam madha 

harthi bhakthi kaina chittha vrithyu duttha mottha manukku

Antha maina chandruni ninthinchu mukaara vindha

mindhira nanda govinda nanda nanda nu ki…..


Baala raamu raamu daina kshema mosagu sakala guna 

dhaamu daina maa pattabhi raama swaami roopa nu ki……


Kori bhakti meeri cheri dhaari kanna vaari kalu

shaari bhoori vai bhava kasthoori ranga showri nu ki……

Musala narthanam Ragam : Huseni / Adi


After this, we must sing the 3rd ashtapadi “Lalita lavanga” charanams one by one and for each charanam one person must dance with the “ulakkai”


1. Lalitha lavanga lathaa pari shee lana

komala malaya samee rey raadhey

      madhukara nikara karam bitha ko kila

koo jitha kunja kutee rey raadhey


       Viharathi hari riha sarasa vasan they

       nruthyathi yuvathi janena samam sakhi

virahi janasya duran they raadhey


2.   Unmadha madana mano ratha pathika

vadhoo jana janitha vilaa pey raadhey

        ali kula sam kula kusuma samoo ha

niraa kula vakula kalaa pey radhey


3.   Mruga mada sourabha rabhasa vasham vadha 

nava dhala maala tha maa ley raadhey

       yuva jana hrudaya vidhaarana mana sija  

nakha ruchi kim shuka jaa ley radhey


4.   Madana mahee pathi kanaka dhanta ruchi

kesara kusuma vikaa sey raadhey

       militha silee mukha paa tala pata la        

krutha smara thoo na vilaa sey raadhey


5.   Vigalitha lajjitha jagath ava lo kana

tharuna karuna krutha haa sey raadhey

        virahi ni krun dhana kundha mukaa kruthi

kethaki danthuri thaa shey raadhey


6.    Maadhavi kaa pari mala mili theh nava 

maalika yaadhi su gan dhou raadhey

        muni mana saam api mohana kaa rini

tharunaa kaarana bhan dhou raadhey


7.   Spura thathi muktha lathaa pari ram bana     

muku litha pula kitha choo they raadhey

        brindaa vana vipi ney pari sara pari-

gatha yamu naa jala poo they raadhey


8.   Sree jaya deva bhanitham idham udha yathi 

hari chara na smruthi saa ram raadhey

       sarasa vasantha samaya vana var nanam anugatha madhana vikaa ram raadhey


Thalandu  shobanam (Radha) Ragam : Panthuvaraali /roopakam


Sree krishna krishnaa yani raadhaa sa methu dani

naara dhudu nuthi geya nakaram bu lona     shobaaney


Sadhu lella choodu koni chakkaga paa dalu paadi

pathi yaina krishnu niki raadhaa nama skaarimchi


Bangaaru peeta muna baaguka velaku swaamiki

sangathi kaa sam pangi thaila mu nandiri   shobaaney


Mangala snaa namu jesi rangu vastra mu dhari yinchi

sringaara bhooshanamu raadhika tho dhariyinchi


Shobhanamey yadhu pathiki shobhanamey raadhikaaku

shobhanamey nannu kanna shubha kara valli ki pudu

Thaila Sechanam Ragam : kuntala varali/ siva ranjini 


Sadaa vimukti daayakam sabhaa pati manoharam

samaana chitta mohanam karomi taila sechanam

karomi thaila sechanam karomi thaila sechanam

karomi thaila sechanam karomi thaila sechanam


Bhajey vrajaika nandanam samastha papa khandanam

swabhaktha chitta ranjanam sa daiwa daiwa nandanam

Supinja kucha masthakam sunanda baana hasthakam

ananga ranga saagaram karomi thaila sechanam

Prokshana Snaanam


Dhadhi kraa vinno akaarisham jishnoh raswasya vaajina:

surabhino mukaa karathu prana aayugumshi thaa rishathu

aapo hishtaa mayo bhuva: thaa na oorjey dhadhaathana

mahey ranaa ya chakshasey yoh va: shivatha mo rasa:

thasya bhaajaya theha naha ushatheeriva maathara:

thasmaa aram ga maama va: yasya kshayaaya jinvatha

aapo janayadhaa cha na:

Sree Gopaala krishna swaaminey namaha

suddhodhaka snaanam samarppayaami

snaanaantharam aachamaneeyam samarppayaami

Vastram Othiyidal  (Krishna)

Shathaaya swaa hetyaa ha shathaa yurvai purusha shatha veeryaha

aayurevaa veeryamaa varundheh

sahasraaya swaa hetyaa ha aayur vai sahasram

aayurevaa varundeh 

sarvasmai swaa hetyaa ha aparimita mewaa varundheh 

sreyo vaseeya aayath sambootham bhootham

chitra:kethu prabhaanaapaan sampaan 

jyothishmaagum sthejaswaana thapagum sthapann api thavann


Rochano rocha maana shobhano shoba maana : kalyaana:

sree Raadha Krishna  kalyana mahotsavathil bhagavaan sree

Gopala krishna swaamikku maamanaar vrisha baanu mahaaraajan 

samarpanam pathram pushpam sakala saubaagyam getti varaahan


Vastram Othiyidal  (Radha)

Navoh navoh bhavathi jaaya maano nnaanaam 

kethu rusha same thyagreh baagam devebhyo 

vidhathaa dhyaayan prachandra maa sthirathi dheergam aayuhu

sumangali riyam vadhoorimaagum sametha pashyathaam 

saubhaagyamasyai datwaayaa daastham viparethanaa 

imaam twam indra meetpa suputraagum supagaam kuru 

dashaasyaam putraanaa dehi pathimegaada samkrithi

Rochano rocha maana shobhano shoba maana: kalyaana:

sree Raadha Krishna  kalyana mahotsavatthil sree

Raadhikaa kku sakala devathaa aasheervaadam 

pattu pudavai pattu ravikkai patram pushpam 

sakala saubhagyam pathinaayiram getti varaahan

Gandha Pushpa Maala parimala dhravya samarpanam


Gandhamu puyyaruga  (Radha) Ragam : Punnagavarali / tisram


Gandhamu puyyaruga panneru gandhamu puyyaruga

antha maina raghu nanduni pai kuntha

rathan viru vonthaga parimala


Tilakamu thittherugaa kasthoori tilakamu thitherugaa

gala gala manu maka kalagani sokkuga

palakulan amruthamu lolika swaamikki


Selamu katteruga bangaaru selamu katterugaa

malimitho gopaala bhalu latho nalamey

pina vishaala naayanu niki


Haarelu letherugaa muthyaala haarelu letherugaa

nari manu laku varamu yauvvana

varaka yosaka vaarijaakshu niki


Poojelu seyyarugaa mansaara poojelu seyyarugaa

jaajulu mari viri vaajulu dhavanamu

raajitha tyaaga raajanu dhuni pai

Gandhamu kasthoori  (Radha) Ragam : Bhagesri / Thisram


Gandhamu kasthoo ri ban gaaru

kinnaloh ninchu koni

mantha gamanu laa duchu go vinda

raaju ni pai cha lla rey


Goro chana gan dha mu paka dhaala

kinna loh ninchu koni

raa rey naa tyamu laa duchu maa poorna

chan drulu pai cha lla rey


Karpoora yutha gan dhamu mutyaala

kattu kin nala nin chuga

karpoora gandhu laa raa sa dhaa 

maaya pai cha lla rey

Attharu pannee rulu vajraala

yethu sembhula nin chuka

chitthamu ranji lluka sakala loka

karthu ni pai cha lla rey


Kumkuma kasthoo ri bhangaaru

kinna loh ninchu ko ni

gongu leka kudu chu sankata

haranu ni pai cha lla rey


Thalu kku kum kuma gan dhamu chin thaamani

veluku kinnala nin chuka

kali theera venka te sha divya padha

kama lamu pai cha lla rey


Challarey phullu challarey veda challarey

Challarey phulu challarey (Radha) Ragam : Tilangu / Adi


Challa rey phulu challa rey

veda challa rey ko lla laa darey


Malle nu mulley lu maru vambhu dhava namu

salla ni jaa julu saa man the lu

kolla luga viru le llanu chey koni

challa rey raadhaa krishnu ni pai


Ponna lu poga dalu pondu mallaey lanu

sanna kanne rulu sengal vanu

sanna jaajulu mari yenna no viru lanu

kannu vilthoni kanna kama laakshu pai


Mella ney mella ney meru ga kamala mulu

thella saaman thelu nella phu lanu

ulla mu ran jilla nun chuka rama nulu

che llaru venka taa chala pathi pai


%d bloggers like this: