Sadhguru Swami

Yasyangam kanakaba kama sadhrusham palam tripundrangitham, vani sree raghunatha nama sudhayaabhi ardhra asakhruthu dharaya, chethasi ambuja lochano yadhupathihikelathy alam radhaya tham vai venkatarama desika varam sarvathmana aham bhaje…

Song 1 – Aaj sakhi mere satguru gar aaye

Song 2 – BHAJE SADGURUM ANISHAM BHAJE SADGURUM

Anisham, Bhaje Sadguru…, Anisham, Bhaje Sadguru,  Gururaja Anisham,

Bhaje Sadgurum Anisham, Bhaje Sadgurum

 • Tejasabhja hitha kara thulyam , Divya bavvya guna paripoornam

Rajasekaramivasthitham  akhiloth, dharana nimitham bhuvamava theernam    (bhaje)

 • Kandaraksha tulasi malam, kandalambitha akshaya patram

karaveenam suvisala vakshasam, kanaka nibandam mrdhu dara gatram   (Bhaje)

 • prushtalmbina mamshuka aveshtitha, sirasam bahu sarasham

pundralika vara nashaka polam, pundarika nayanam mruduhasam   (Bhaje)

 • indu bimba sama suchartram, nandaniya madhdhala ganam

sundara chamara kethana kanchana dandadhari sannutha damanam  (bhaje)

 • vishnu vidhisha swaroopinam, vijnanatha  padhuka saranam

krishna padhambuja ambara radha, krishna dasa vara manasa sadhanam (bhaje)

Namavali 

 1. Gurumaharaj GuruGuru Jayajaya Parabrahma Sadguru
  Om Gurunatha Sri Gurunatha Jayagurunatha
  Jayagurunatha Sadgurunatha, Sadgurunatha Mamma Gurunatha
 2. Guru maharaj Guru Jai Jai, Parabrahmasath Guru Jai Jai, Guru maharaj Guru Jai Jai Vedhavyasasath Guru Jai Jai, Guru maharaj Guru Jai Jai Aadhi Shankarasath Guru Jai Jai, Guru maharaj Guru Jai Jai Raghavendrasath Guru Jai Jai, Guru maharaj Guru Jai Jai Chimayanandasath Guru Jai Jai, Guru maharaj Guru Jai Jai Parabrahmasath Guru Jai Jai

Song 2 – ATHADE PARABRAHMAM

(Dhanyasi Ragam , Adi Thalam)

athi preethika madanaanthaka puramuna

sthithudai nelakuni pathithula brochina   (athade)

Pallavi – Athade parabrahmam ani, mathilo anudinamunu ganudi

ramakrishna sivanamamu  jeyusu ranjillaka bhuvimee

pamarulaku sathpadamunu choopusu,  paguka kripa pooni

premamira nija dasadeenulaku, kamitha phalamunu ghanamoka nosakina  (athade)

thaaraka mantrambu yadugani narulagu thapambu anakinche..

goraimana bhava varidhi  thataka, govinduni kanipinchee..

sri ramuni namamrutha panamu, jeyusu dasula bhava midalinchina (athade)

venkatarama desika varulai, viswambuna velasi..

pongamuka sri haripada mulakani, poolapooja jesi..

shanka theerchi sri balaganesuni, sankatamulu tholakimbaka jesina  (athade)

rama rama rama seetha rama rama rama raja rama rama rama seetha rama rama rama raja    seetharama ramaraja seetharama ramaraja

Advertisements