Sivan

 1. Bo Shambo, Shiva Shambo
 2. Sabhapathikku Vera Deivam – Abhogi
 3. Eppovaruvaro – Jonpuri
 4. Irakkam Varamal – Behag
 5. Bola Natha Umapathe, Sambo Shankara Pashupathe

 

Namavali

 1. Shambo Shankara, Siva Shambo Shankara
  Shambo Shankara Saambasadshiva, Shambo Shankara
  Paravati Nayaka, Paramesha Paahimam
  Bhaktha Janapriya Pankaja Lochana, PaahiRakshamam
Advertisements