Kaida 6 – Dhage Tuna Kena (Part 3 Contd)

Palta7
DhaTe TeDha Tete DhaDha
GeNa Nana GeNa Nana
DhaTe TeDha TeTe DhaDha
Tete DhaGe TuNa KeNa
TaTe TeTa Tete TaTa
KeNa NaNa KeNa NaNa
DhaTe TeDha TeTe DhaDha
Tete DhaGe DhuNa GeNa

Palta8
(DhaTe TeDha Tete DhaDha
GeNa Nana GeNa Nana ) X3
DhaTe TeDha TeTe DhaDha
Tete DhaGe TuNa KeNa
(TaTe TeTa Tete TaTa
KeNa NaNa KeNa NaNa ) X2
DhaTe TeDha Tete DhaDha
GeNa Nana GeNa Nana
DhaTe TeDha TeTe DhaDha
Tete DhaGe DhuNa GeNa

Click here for some tihais

Click here to review Kaida 6

 

%d bloggers like this: