Annamacharya

  1. Anthayu Neeve – Hindolam
  2. Bhavayami Gopala Bala – Yaman Kalyani
  3. Brahmam Okate(Annamacharya)
  4. Dolayam chala Dolayam – Ragam Khamas
  5. Govinda Govinda Yani Koluvare – Bowli
  6. Momu juparA – Behag/Roopak
  7. Saranu Saranu Surendra Sannutha
  8. Sreeman Narayana – Bowli Ragam
Advertisements