Thodaya Mangalam

Janaki Kanthasmaranam – Jaya jaya Rama Rama
(Remember the soul of Sita) (Victory, victory to Rama, Rama)
JagadguruShankaracharyaswami ki, Jai

SadguruMaharaj Ki, Jai


Nama Parvathi pathaye – 
Hara haraMaha deva
(Salute the consort of Parvathi) (Hara, Hara, the greatest God)

Govinda Nama sankeerthanam  – Govinda, Govinda
(Sing the names of Govinda) (Govinda, Govinda)
Jai Pundaleekavarada – Hare vittala
(The one who blessed Pundaleeka) (Lord Vishnu who is Vittala0
SamasthaBhagawathaMandale, Jai
SamasthaDevathaki, Jai
Jaya VeeraHanumanthuniki Jai
Chant the name “Rama” for some time
Sitakanthasmaranam Jaya , jaya Rama, Rama
(Remember the consort of Sita) Victory, victory to Rama, Rama
top

Namavali
Hari Narayana , Hari Narayana,
Hari Narayana , durithanivarana
Paramananda , SadasivaSankara,
BhakthajanaPriya , Pankajalochana
Hari Narayana ThavaDasoham
Narayanambhajaremaanasa, Narayanambhajaremaanasa
GovindamBhajaremanasa, GopalamBhajaremanasa,
Chadrachooda Bhajaremanasa, SadashivamBhajare
GopikaJeevanasmaranamGovinda, Govinda

AvatharikaSlokas
III.AvatharikaSlokas
SarvathraGovindaNaamaSankeerthanam, GovindaGovinda
SathguruCharanaravindabhyamNamoNamah
1.Shuklambaradaram Vishnum,
Sasivarnamchathurbujam,
Prasannavadanamdhyayeth,
SarvaVignaupasanthaye.


2.Sri Kantho mathuloyasya Janani sarvamangala,
Janaka sankaro devaha Thamvande Kunjarananam.

5.Bhagawan namasamrajyam,
Lakshmi sarvastra vigraham,
Srimath Bodhendra yogeendra ,
Desikendram upasmahe.

6.Eese thasya cha naamaani pra vimalam jnanam dayor orjitham,
Prema prema cha thath pareshu virathischanyanthara sarvathra cha,
Eesekshaa karunaa cha yasya niyathaa, vruthi ssrithasyapi yam,
Tham vande nara roopa manthakaripum , Sri Venkatesam Gurum.

9.Prahladha , Narada , Parasara , Pundareeka,
Vyaaasa, Ambareesha , Sukha, Sounaka, Bheeshma, Dhalbyaan,
Rukmangadha ,Arjuna, Vasishta, Vibheeshanaadheen,
Punyaa_animaan, Parama Bhagwathaaan smarami.

12.Visrujya lajjamyoadheethe,
Mannaa maani nirantharam,
Kula kotisamayuktho,
Labathemamakam pathammm_mmm.
13.Vishnor ganam cha Nrutham cha ,
Natanam cha viseshatha ,
Brahman Brahmana jaaatheenaam,Karthavyam nithya karma vatha.

14.Kalakshebho nakarthavya ,Ksheenamaaaa_ayu kshane kshane , Yamasya karunanasthi,Karthvyam Hari Keerthanam, HareeeNaamaiii-iiivaNaamaivaNaamaiva Mamma Jeevanam

KalouNaasthyavaNaasthyava, NasthyavaGathiranyatha


15.Na aham vasami vaikunte ,
Na Yogi hrudaye ravou,
Madhbhaktha yathra gaayanthi,
Thathra thishtaaami Narada.

22.Aa_alodya sarvasasthrani,
Vicharya cha punapuna,
Itham yekam sunishpannam,
De yo narayanas sadaaaaa_aa.

Vaidehi Sahitham Suradhrumathale Haime Mahamantape
Madhye Pushpaka maasane, Manimaye Veerasane Susthitham
Agre Vachayati prabhanjana suthe Tatvam Munibhyah Param
Vyakhyamtham Bharatha dhibhih Parivrutham Ramambhaje syamalam

Anjana nandanam Veeram, janaki sokanasanam, Kapeesa aksha hantharam, Vande lanka bhayangaram

23.Namosthu vanthaya sahasra moorthaye,
Sahasra pada kshisiroru behave,
Sahasranamne purushaya saswathe,
Sahasra kodi yuga dharinenama.

31.Budhir balamyasodairyam,
Nirbhaythwam aroghadhaa,
Ajadyam vakpaduthwam cha ,
Hanumath smaranath bhaveeeeeth.

Sri Sita Lakshmana, Bharatha , Shathrugna ,
Hanmathsamedha Sri Ramachandrayaparamaguruvenama

Sri RadhaRukmaniSAthyabhamaSamedha
Sri Gopala Krishna Parabrahmanenama
Swasthyasthu,
SAmasthamangalanisanthu
LokaSamasthasukhinobhavanthu

ThodayaMangalam
Preliminary songs composed by saints praising Gods.These are set of songs composed by saints like BhadrachalaRamdas , Annamacharya and VijayagopalaSwamigal which were compiled by MarudanallurSadguruSwamigal)

Prayer to Ganesa
Raga Nata, Thala Jambha

Mooshikavahanamodhakahastha,
Chamarakarna , vilambithasuthra,
Vamanaroopa , Maheswaraputhra,
VignavinayakaPadanamasthe.
 
ThodayaMangalam – Song 1

1.Jaya janakiRamana , Jaya Vibheeshanasarana,
Jaya saroruhacharana , Jaya dheenakarunajaya, jaya

2.Jaya lokasaranya , Jaya Bhakthakarunya,
Jaya divyalavanya , Jaya jagatpunyajaya, jaya

3.Sakala loka vasa, Saketha pure vasa,
Akalanka nijadasa , abhjamukha haasa jaya, jaya

4.Shukha muni Sthuthipathra , Subhathanija charithra,
Makara Kundalakarna, Mekasaama varna jaya, jaya

5.Kamaneeya koteera , Kousthubaalankara,
Kamalaksha Raghu veera, kamalaa vihara jaya , jaya

6.Samara ripujayadheera , Sakala guna gambheera,
Amalaa hruth sanchara , akhilarthi hara jaya , jaya

7.Roopa nindithamaara, ruchira sadgunasoora,
Bhoopa dasaratha kumara,Bhoo bara hara jaya, jaya

8.Papa sangavidhara, pankthimukha samhara ,
Sripathesukumara , Sitaviharajaya, Radha Vihara, jaya Jaya

9. Mandhara mole madanabhiramam,
Binbhadara pooritha venunadham,
Go gopa, Gopijana Madhya samstham,
Gopambhaje Gokula poornachandram


Raghaaarabhi Thala Chapu

Saranu saranu surendra sannutha ,
Saranu srisathivallabha,
Saranu Rakshasa GarvaSamhara,
Saranu Venkata Nayaka
Swami Shri Raghu Nayaka, SaranuSaranu Hare, Hare Hare

Animishendrulu munulu digpathulu amara kinnarasidhulu,
Ganathatho Rambaathi kanthuly gasina reccerikayaa
NinnuGoluchu Na reccerikayaa, SaranuSaranu Hare, Hare Hare

Kamala Dharudunu , Kamala Mithrudu,
Kamala sathruduputhrudu/Kamaluju,
Kramamutho nee koluvikippudu,
Gasinarecherikkaya.
Goluchu Na reccerikayaa, SaranuSaranu Hare, Hare Hare

Paramapada GovindaMadhava ,
Padmanabha Janardhana ,
Daranidaravara Garuda Vahana,
Daithyabali madha banjana
NijaDaasa Maanasa Ranjana, SaranuSaranu Hare, Hare Hare

Yennagala prahladha bhakthulu,
Yelamithi mimu koluvakki ppudu ,
Vinnappamu Vinavayyadevara,
Venkatachala Nayaka
VijayaVenkataNayaka, ShriPate Raghu Nayaka, ShriPateRaghu Nayaka, ShriPate Raghu Nayaka,
SaranuSaranu Hare, Hare Hare

Raga Madhyamavathi Thala Aadhi


Muraharanagadara Mukunda Madhava,
Garuda gamana Pankajanabha,
Parama Purusha bhava banjana Keshava,
Naramruga shareera namonamo, Devaa
Pallavi
1.Narayana they namonamo , bhava,
Naradha sannutha Namonamo, Devaa
Narayana they namonamooooooo

2,Jaladhi sayana , ravichandravilochana,
Jalaruha bhavanutha charanayuga,
Bali bandhana , Gopijanavallabha,
Nalino dharathey namonamo, Devaa

3. Sri Vathsalanchana , peethambaradhara,
Devaki nandana Narayana,
Go vathsapalana , Govardhanadara ,
GopaPriya they namonama.

4.Kousalyathmaja , Kamidhaphaladha,
Karunasagara , kanthimaya,
DasarathaNandana , Danujakulanthaka,
Kusa lava janakathey namonamo, Devaaa

5.Thara pathihara , thapanakulothbhava,
Thapasa muni ganavannNdhyatha,
Mareechanthaka , maruthisevitha,
Varidhi bandhana namo namo, Devaa

6.Adhi deva, Sakalagamapoojitha,
Yadhavakula Mohana roopa,Devvaa , Kosalakula Mohana Rooopa
Vedhothara Sri VenkataNayaka,
Nada priyas they namonama
Narayana they namonamo , bhava,
Naradha sannutha Namo namo, Devaa
Narayana they namonamo

Raga :Saveri Thala Roopaka
1.DevEsa , ganArAdhitha , divyAmbuja pAdA,
Sri Venkata giri Nayaka SrIsha Hecharika, Jagadeesha Hecharika_a_a_a

2.KalimAnusha kalushapaha , kamaneeya sukeerthe,
Alamelu manga mohana, moorthe Hecharika, Mohana Moorthe Hecharika

3.JalajAsana paripAlana jagad yEka nidhAna,
KalasAmbudhi thata shObhitha charanA Hecharika, shobhitha charanA Hecharika

4.VakulAsana Harichandana vana Madhya vihArA,
SakalAgama paripAlana chathurA hecharika, athi chaturA hecharika

5.NarAyana nara pOshana narakAdhi samharana,
Hey RAvana madha banjana dhEEra Hecharika, Raghu vEEra Hecharika

6.Sri Kesava NArAyana Govinda murArE, Gopala Murare
Hey MAdhava madhu soodhana Daamodara soure , Murahara/Krishna Daamodara soure

7.SeshAchala nilayA, varabhooshA mani valayA,
RoshAdhi Vijayi mouni vidhEya Hecharika, mouni vidhEya Hecharika

8.Rajani chara vara nAyaka kAla vana mala,
Vruja pAlana varaVijaya, gopAla Hecharika, GoVinda HecharikaA

Raga Mangala kousika THala Adhi

Pallavi

MAdhava bhavathu they jaya mangalam,
Madhu_mura harathEy, jaya mangalam___
Gopala bAla, MAdhavaa bhavathu they jaya mangalam

1.Aravinda lOchana , agha brunda mOchana,
Sura brunda vandhitha, mangalam
Gopala bala, Madhava bhavathu they jaya mangalam

2.Nara vara nandana , nAghAri kEthana,
Marakatha mani neela Mangalam

3.Nanda vara kumara , nava neetha dhadhi chora,
Mandhara giri dhara , mangalam

4.Kundha radha-na-amara, koojitha noopura,
Sundara vadana-they mangalam

5.Dadhi navaneetha chora, tharunee Gopikaa jara,
Madhukaidabha samhAra, mangalam
Gopala bala, MAdhava bhavathu they jaya mangalam,

6.Gaja rAja paripAla , Ghana thulasee vanamAla,
Nija dasa anukula/paripAla, mangalam
Gopala bala, MAdhava bhavathu they jaya mangalam

7.Vruja SundarE vilOla , Vibhu thendra paripAla,
VijaYa GopAla bala, Mangalam.
Gopala bala, MAdhava bhavathu they jaya mangalam,
Namavali.

Rama Govinda Rama RamaKalyana Rama
RamaPaTabhi Rama, RAghava,
GovindaMAdhava GopAla KEsava ,
GovindaMadhava Gopala Kesava ,GovindaMadhava Gopala Kesava , (Higher)

NarasimhAchyuthanarayana,
Dasaradhanandana, SitAManOhara,
DhAnavasamhAra, Dhayaanidhe_e_e,
Ramaa_Raghava, RajEevalOchana,
KamidhaphaladhA, karivaradhAa,

Krishnaa_ KEsava, Ambhujalochana,
Krishnaa_ Kesava, Ambhujalochana, (higher)
Krishnaa_ Kesava, Ammmbhujalochana,(higher)
Krishnaaa_ Kesava, Ambhujalochana,(higher)
Krishnaa_ Kesava, Ambhujalochana,(lower)

VanchithaphaladhaYadhuvarada_a_a_a,
GovindambhajareManasaGopalamBhajaRe (lower)(higher) (Pudukottai method)

Hare Rama GopalamBhaja, Govindam mama jeevanam
HaRe Rama GopalamBhaja, Govindam mama jeevanam
Hare Rama GopalamBhaja, Govindam mama jeevanam
Hare Rama GopalamBhaja, Govindam mama jeevanamHaRe Rama GopalamBhaja, Govindam mama jeevanam
Hare Rama GopalamBhaja, Govindam mama jeevanam
Hare Rama GopalamBhaja, Govindam mama jeevanam
Govindam mama jeevanam, Gopalan mama jeevanam
Govindam mama jeevanam, Gopalan mama jeevanam
Govindam mama jeevanam, Gopalan mama jeevanam
Govindam mama jeevanam, Gopalan mama jeevanam
Govindam mama jeevanam, Gopalan mama jeevanam
Govinda, Gopala, Govinda, Gopala, Govinda, Gopala,
Govinda, Gopala,Govinda, Gopala,Govinda, Gopala,Govinda, Gopala,
Hare Rama GopalamBhaja, Govindam mama jeevanam
Hare Rama GopalamBhaja, Govindam mama jeevanam
Govindam mama jeevanam, Gopalan mama jeevanam
Govindam mama jeevanam, Gopalan mama jeevanam
Govindam mama jeevanam, Gopalan mama jeevanam
Govindam mama jeevanam, Gopalan mama jeevanam
Govinda, Gopala, Govinda, Gopala, Govinda, Gopala,
Govinda, Gopala,Govinda, Gopala,Govinda, Gopala,Govinda, Gopala,
GovindanamasankeerthanamGovinda, Govinda

This is part of our Solihull/Birmingham, UK weekly Bhajanai/devotional singing series. Thodaya Mangalam is the set of songs welcoming the God with auspiciousness. The sampradaya/Paddathi Bhajanai begins with these songs. What is Sampradaya Bhajanai?


For a full List of RadhaKalyanam activities please refer the Link to Alangudi RadhaKalyanam. Some Photos/Excerpts from our Weekly Bhajan sessions

%d bloggers like this: