Pujopacharam – Swami Thiru Aradhanam

Links to Sanskrit version 

Links to Tamil Version

Below are the English links to the Pujopacharam or Swami Thiru Aradhanam

 1. Aayahi Madhava
 2. Baaro Murare
 3. Arghyaadikal sweekaaram – Ehi Thaa Tha
 4. Vijnaapanam – Sharana Gatha Vatsala
 5. Dhoopa deepaadhi – Jaya jaya devaadi deva
 6. Chey konu vidamu sree raamaa
 7. Sho bhaney shobhana mey
 8. Karpoora harathi – Jaya jaya haarathi raama
 9. Chitha juni kahnnayyakku
 10. Mangalam – Kanja dalaakshikki
 11. Vadana Suhasya Rasala
 12. Mantra Pushpam
 13. Namaskarams – Shaanthaakaaram bhujagashayanam
 14. Kattiya vachanangal – Jaya jaya narasimha
 15. Upachaara keethanam – Upa chaa ramu lanu che kona vayya
Advertisements