Baaro Murare

Ragam: behag. Adi thalam.

P: baarO murari baalaka shaure,  sadaa vichaara santoSa dheera
C1: Utake elo, meyyalla toolo, AaTa saakelo, shrI krSNa krpaalo
2: arunaabja charaNa, kaustubha bharaNa, parama vitaraNa,  pannaga shayana
3: sharadindu vadana, sarasija nayana, vara yadu sadana, shrI hayavadana

Advertisements