Bho Shambho

bhO shambhO
raagam: rEvati

2 ratnaangi janya
Aa: S R1 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R1 S

taaLam: aadi
Composer: Dayaananda Saraswati
Language: Sanskrit

pallavi

bhO shambhO shiva shambhO svayambhO

anupallavi

gangAdhara shankara karuNAkara mAmava bhavasAgara tAraka

caraNam 1

nirguNa parabrahma svarUpa, gamAgama bhUta prapancha rahita
nija guhanihita nitAnta ananta, Ananda atishaya akShayalinga

caraNam 2

dhimita dhimita dhimi dhimikiTa kiTatOm, tOm tOm tarikiTa tarikiTakiTa tOm
matanga munivara vandita Isha, sarva digambara vESTita vESa, Nitya Nirantara Nitya Nadesa ,Isha sabEsha sarvEsha

%d bloggers like this: