Dhanya dhanya ho pradakshi naa

Guru pradakshinam Ragam : maandu / adi

Dhanya dhanya ho pradakshi naa
sath guru raayaa chi majha
sree guru raayaa chi

Chaalee thwaara sura vaaraa
vimaana utharaa yaa chi

Padho padhee apaara jaalyaa
punyaa chyaa raa shi
sarva hee theer they kha dali aam haa
aadhi karuni kaa shi

Mridanga daala dola bhaktha
bhaavaar they gaa thi
naama sankeer thana nithya
aa nandhey naacha thi

Koti brahma hathyaam harathee
karithaam dhanda va thaa
lodaan gana ghaalithaam moksha
laagey paayaam saa

Guru bhaja naa cha mahimaa nakaley
aagama niga maam si
anubha va they jaana thee jey
guru pa thim chey rahi vaa si

Pradakshi naa karu nee deha
bhaavey vaahi laa
sree ram gaathmaja vittala pootey
ubhaa raa hi laa

Guru namavali (madhyamam)
Naarada prahlaada aur bhaktha vrindha gaayaa
jaya govinda jaya gopaala maadhava yadhu raaya
Maadhava yadhu raayaa madhura naama dhe yaa
bhaktha vrindha gaa yaa param aanandha paa yaa
Bhaktha vrindha ki jai jai madhura naam ki jai jai
raam naam ki jai jai krishna naam ki jai jai
madhura madhura madhura govindha gopaala jai jai

Guru namavali
Anugraha karathil nindrum arul nirai padhathil nindrum
peruguthey inpa vellam parukita virainthu vaareer
Barsath barsath sadguru kripaa peeyo peeyo pyaarey man nishi dina saar
aanandha aanandha aanandha hi meraa nacho gaavo radha krishna arena meeraa

%d bloggers like this: