Bhajarey gopalam hey manasa

Bhajarey gopalam hey manasa Ragam : Hindolam/yaman kalyani/amritavarshini

Bhajarey gopaa lam hey maanasa
bhajarey govin dham bhajan maanasa
Bhaja go paa lam bhajitha ku che lam
thrijagan moo lam dithi sutha kaa lam
Aagama saa ram yoga vi chaa ram
bhoga sharee ram bhuvanaa dhaa ram
Kadhana kato ram kalusha vidoo ram
madana kumaa ram madhu sam haa ram
natha man dhaa ram nanda ki sho ram
hatha chaa noo ram hamsa vi haa ram

%d bloggers like this: