Deva bandaa namma swaami bandaano

Deva bandhaa namma Ragam :Devagaandhari / Behag / Adi

Deva bandaa namma swaami bandaano
devara deva shikaamani bandano deva banda namma swaamee .
Uraga shayana bandhaa garuda gamana bandhaa
nara hari roo pa sree naaraayana bandhano
Mandharo dhaara bandha maa mano hara bandhaa
vrindaaa vana pathi govinda bandhano
Nakra haranu bandha chakra dharanu bandhaa
akroo ra priya trivikrama bandhano
Pakshi vaahana bandhaa lakshmi ramana bandhaa
akshaya phalada lakshma naa graja bandhano
Dasaradha baala bandha dasha mukha kaala bandhaa
dasha vidha roopa bandha seethaa sametha bandhaa
Nigama gochara bandha nitya truptanu bandha
nagumukha purandara vittala bandano (deva)

%d bloggers like this: