Gopika ramana gokulotsava

Gopikaa ramana gokulotsava Ragam : ananda bhairavi / siva ranjini / tisra laghu

Gopika ramana gokulotsava govinda jaya paahimaam
paahimaam paahimaam govinda jaya paahimaam

Nanda nandana indu vadana sundara jaya paahimam

Kundalaalankrutha andajaasana pundareekaksha paahimaam
Chanda kothanda kandithaasura pandithaasraya paahimaam

Dhaanavaanthaka dheena mandhaara baanu vamsaja paahimaam
Siddha sannutha vrudhdha sevitha sidhdha sankalpa paahimaam

Naaradaarchitha vedasannutha paadha pankaja paahimaam
Paathakaanthaka poothanaa hara pootha chaarithra paahimaam

Induvamsaja kuntha rathana chandhanaa liptha paahimaam
Heeraalankrutha haara booshana dheera sekara paahimaam

Vaaranaarthi nivaarana akhila loka kaarana paahimaam.
Dhaana shaundeera gaana lola samaana rahitha paahimaam

Vatsa paala sreevatsalaanjana vatsa soodana paahimaam
Badraguna su badraa poorvaja badraadreeswara paahimaam

%d bloggers like this: