Govinda Krishna paahi

Govinda Krishna paahi Ragam : yadukulakamboji / adi

Govinda krishna paahi yadhuvee raa – raaja
gopaala krishna paahi yadhuvee raa

Raadhaa madhana kumudha poorna chand raa punya
gaadhaa nandhitha muni jana saanth raa

Kamalaa vallabha divya kanja neth raa – gopa
yamalaar juna bhanjana neela gaath raa

Chanchala manikuntala chaaru haa sa – chanda
chaanoora mushtikaasura dhamana haa sa

Kaaleeya phana ranga naatya lo laa – baala
kelee visaa radha manogna lee laa

Thaapaadhi rahitha thamaala nee laa– vijaya
gopaala gopeejana keli lo laa

Navaneetha chora navaneetha chora navaneetha chora gopaal

%d bloggers like this: