Krishna krishna govinda krishna

Krishna krishna govinda krishna Ragam : Kunthalavarali / Nadhanamakriya

Krishnaa krishnaa govinda krish naa
govinda govinda gopaala krish naa

Raaja go paalaa ramaneeya ve shaa
raadhaa vallabha gopaala krish naa

Kamalaa vallabha kamalaaya thaa kshaa
kamsa mardhana gopaala krish naa

Khandendhu koteera khalithopa chaa raa
khanditha daithyeya gopaala krishnaa

Ghaja raaja rakshaka gambeera hrudaya
gathi jitha gaja raaja gopaala krishnaa

Chandhana charchitha chaaru kale bhara
chambaka naasika gopaala krishnaa

Raasa kreedaa ramani vallabha
rathi pathi janaka gopaala krishnaa

Bhavya gunaalaya bhava dukha hara
bhadraadri vaasaa gopaala krishnaa

%d bloggers like this: