Naaraayana harey govinda

Naaraayana harey govinda Ragam : maandu -jonpuri /ananda bhairavi

Naarayana harey govindaa maam paahi
nalinaaksha keshava mukunda maam paahi
aalola tulasi vana maala maam paahi
avirala alamkritha phaala maam paahi

Baalaka prahlaada pari paala maam paahi
shyaamala su varna sama chela maam paahi
kanaka parvatha sama dhairya maam paahi
kothanda bhanga prachanda veerya maam paahi

raavana sodara raajya pradha maam paahi
kaarana maanusha moksha pradha maam paahi
naarada sangeetha sukha lola maam paahi
naanaa vidha kusuma vana maala maam paahi

Karunaa saagara kama neeya maam paahi
kanjaaksha bhaktha vara geya maam paahi
bhaktha jana hrudaya nivaasa maam paahi
bharathaagraja bhadraachala vaasa maam paahi

%d bloggers like this: