Nandaathmajaanandha

Nandaathmajaanandha Ragam : jonpuri / adi

Nandaathma jaa nanda sandoha yadhu brundha
man dhaara govinda pari paahi maam

Sara sija chara na sakala loka shara na
bhava sindhu thara na paapa vrindha hara na

Thapaneeya che la thaa pimcha nee la
go paala baa la gopee jana lo la

Kasthoori phaa la kalhaara maa laa
kama neeya che la kali hara lee laa

Kausthubha bhoosha kalyaana vesha
nanditha ghosha navaneetha mosha
nirjjitha rosha varjitha dosha
manjula bhaasha maanitha shesha

Sakala loke shaa shada padha ke sha
bharjeetha bhava paa sha bhaanu sam kaa sha

Vimalaamshu haa ra vedaanta saa ra
kamsa vi haa ra kamaneeya haa ra

Yamunaa vihaa ra yaadava vee raa
navaneeraad akaara naa gaari cho ra

Padmaaya thaa ksha paandava pa ksha
kari vara ra ksha kalihathi da ksha

Aandhrada nee pa aananda roo paa
paalitha go pa parihritha thaa pa

Ripu jana bhee ma rupa jitha kaa ma
paahi sathya kaa ma bhadraadri raa ma

Hey gopaalakaa hey kripaa jala nidhey
hey sindhu kanyaapathey hey kamsaanthakaa
hey gajendra karunaa paareena hey maadhavaa
hey ramaanujaa hey jagathraya guroh
hey pundaree kaakshamaam hey gopee jana naatha paalayaa
param jaanaami natwaam vinaa

%d bloggers like this: