Slokam before Dheena Dayalo

Kothanda mandithakaram kamalaaya thaaksham
seethaa samaashritha bhujam jagathaam sharanyam
aajaanu baahum amaraarchitha paadha padmam
peethaambaram raghuvaram sharanam prapadhyey raama
……………………………………………………………………………………………………..

Maataa raamam math pithaa raamachandroh
braathaa raamam math sakhaa raaghavesha:
maataa pithaa braathaa sakhaa
sarvaswam meh sree raama chandraa dayaaloh
na anya daiwam naiwa jaaney na jaaney sarvaswam meh

%d bloggers like this: