Kaala Vella Naama Abhang

Kaala Vella Naama Uccharitha Naahi
Dhonhi Paksh Paahi Uddharathi
(Raamakrishna Hari, Panduranga Hari)

Raama Krishna Naama Sarvam Dosham Harana
JadJeeevam Thaarana Haree Eka

Harinaama Saara Jihva Yaa Naamachi
Upama Thya Daivaachi Konn Vaani

Gnaanadeva Saanga Jhaala Haripaata
Poorvaja Vaikunta Maarga Sopa

https://youtu.be/aAb2cboHJl4?t=1h12m34s

%d bloggers like this: