Vittala Yere Pandhari Raya(Shanka Chakra dhara)

Shanka Chakra Dhara, Vaijayanthi Dara 
Pithambaradara, Govardhanodhara
Tulasimala,  Shobhita Gala
Garuda Gamana Hari Pankaja Nabha, Vittala Yere Pandhari Raya(2)

Mastaka Linga, Swaroopa Linga
Roopa Banga, Sajjana Sangha
Yadukula Thilaka, Manmatha Janaka
Pathitha Pavana, Dena Dayalo, Vittala Yere Pandhari Raya(2)

Tribhuvana Roopa, Vishwa Swaroopa
Bhava Bhaya Thapa, Harithi Papa
Rukmini Kantha, Roopa Anantha
Janani Janaka Tuja Mavakalena, Vittala Yere Pandhari Raya(2)

Chandrabhageteeram, Ubha Vitevari -2
Kara Katavari, Ranga Shilevari
Mahadwari Garuda Vaahini
Vinavinaatha Janardhana Swamy, Vittala Yere Pandhari Raya -4

Namavali – Nanda nandana radheshyaama
Yadhuvaradha Meghashyama
Govinda Madhava, yadhavakula Nandalaala

Hey Murali Sridhara, Radhekrishna Radheshyama
Govinda Madhava, yadhavakula Nandalaala

Hey ,Nanda nandana radheshyaama
Yadhuvaradha Meghashyama
Govinda Madhava, yadhavakula Nandalaala

yadhavakula Nandalaala, yadhavakula Nandalaala
Nanda nandana, radheshyaama,, Nanda nandana, radheshyaama

vanamali-vasudeva-manamohana-radharamana

%d bloggers like this: