Bhodendra gurum Bhajeham

 Slokham

Yasya smarana mAthrena nAma bhakthi prajAyathe,
Tham namAmi yathi srEshtam Bhodendram jagatham
gurum

Ucchishta Prasadena Yah KArunya RasArnavahaMookham ChakAra VAchAlam Bodendram Tham BhajAmyaham

Raagam : KAnada    Taalam : Triputa

 P– bodhendragurum bhajeham yogeendravaram 

 A – sreedhara venkateswara sahacharam

C1 – ramakadhArasajnam ramanAmathathvajnam boomijApathiprajnam namasAsthragunajnam

C2– paramathavibedakam paramabakthibOdakam parama sugadAyakam parijanEshtadesikam

C3– bavathApa bayaharam sivarAmasrameeswaram kavi hruthpadmamihiram vividagunanikaram  Namavali 1:

Bodhendra Sadguru Yoginda Sadguru
Govinda PuravAsa Bodhendra Sadguru
SrirAma nAmaruchi dehime Sadguru
SrirAma nAmaruchi dehime Sadguru(higher|)
Govinda nAmaruchi dehime Sadguru
Bodhendra Sadguru Yoginda Sadguru

Namavali 2:

MAm Pahi Guro Bhakthim Dehi VibhO
Bhodhendra Yogheendra Tava Charanam
KamalAsana Hari Sankara Roopa Karunya Sindho
TAraka Nama SiddAntha Kambeera DayayA MAmpaahi
Sreemata Nilaya Chinmaya Roopa Sree Guru Bhodhendra 
Kamakoti Peetavasa Bhodhendra Yogeendra Vageesa Mampalaya 
%d bloggers like this: