kanaka sabhai tirunaTanam

rAgA: suraTi. jhampa tALA. Gopalakrishna Bharati.

P: kanaka sabhai tirunaTanam kaNDu kaLitt-Anandam aDaindEn
A: sanaka sanandana munivargaL pADa, chatur mukha dEvanum tALangaL pODa
dinamum mUvAyiram pErgaLum kUDam, takkiTa taiyyatitai dhittOm tattOmenru
C: nandi bhrngi shiva kaNangaL kondada, nAradar tumburu sangItam pADa
pandhi pandhiyAi amarar koNDADa, gOpalakrSNan poL maddaLam pODa

%d bloggers like this: