Sree Vignarajam Bhaje

shri vighna raajam bajE
raagam: gambheeranaaTTai   
taaLam: khaNDa caapu
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Sanskrit

pallavi

srI vignarAjam bhajE – bhajEham bhajEham
bhajEham bhajE – thamiha
(srI vigna)

anupallavi

santhathamaham kunjaramuham
santhathamaham dhanthi
sundhara mukham – antha
kAnthaka sutham – thamiha

caraNam 1

sEvitha surEndhra mahaneeya guNasheelam
japathapa samAdhi sukha varadha – anukUlam
bhAvitha suramaNi gana bhaktha paripAlam
bhayankara vishanga mAthanga kulakAlam
(srI vigna)

caraNam 2

kanaka kEyUra hArAvali kalitha
gambheera gowragiri shObham sushObham
kAmAdhi bhaya bharitha mUda madha
kalikalusha kanthitha makhanda prathApam
sanaka sukha nAradha padhanjali parAchara
mathanga munisanga sallApam
sathya para mabja nayanapramudha mukthikara
thathvamasi nithya nigamAdhi swarUpam
(srI vigna)

%d bloggers like this: