Swagatham Krishna

swaagatham krishNa
raagam: mOhanam

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S 

taaLam: aadi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar 

pallavi 

swaagatam krishNaa sharaNaagatam krishNaa
madhuraapuri sadanaa mridu vadanaa madhusoodana iha
(swaagatam) 

anupallavi 

bhOga tapta sulabhaa supushpa gandha kalabha
kastoori tilaka mahita mama kaanta nanda gOpa kandha
(swaagatam) 

caraNam 

mushTikaasoora caanoora malla malla vishaarada madhusudanaa
kuvalaiyaapeeDa mardhana 
kaaLinga nartana 
gOkula rakshana 
sakala sulakshaNa dEva
shisTha jana paala 
sankalpa kalpa
kalpa sata kOTi asamaparabava dheera 
muni jana vihaara 
madana sukumaara 
daitya samhaara dEvaa
madhura madhura rati saahasa saahasa vraja yuvati jana manasa poojita

S,d,p,gr,pgrsd.s,
srgpd
SS dpp, grr, pgrsds
titaka jaNutaam takajaNutaam tatitakajaNutaam
takatari kukuntana kiTatakadeem
takatari kukuntana kiTatakadeem
takatari kukuntana kiTataka

%d bloggers like this: