Bala Gopala Krishna , Pahi, Pahi

Ragam Mohanam 
Tala-Triputa

Pallavi
Bala Gopala Krishna , Pahi, Pahi

Anupallavi
Neela Megha sareera nithyanandam vaibhavam dehi

Charanam
1.Kalabha Sundara gamana, Kasthuri Shobhithaanana,
Nalina dalaayatha nayana, Nandaa nandana,.
Militha Gopa vadhoo jana, Meenanga koti mohana,
Dalitha samsaara bandhana, Daaruna vairi Naasana.

2.Yajna, Yajna samrakshana, Yadava vamsabharana,
Yajna phala vitharana, Yami jana sarana,
Ajnana ghana sameerana, akhila lokaika karana,
Vijnana dalithavarana , Vedantha Vakhya pramana.

3.Vyathystha Padaravinda, viswa vandhitha Mukunda,
SAthya Khanda Bodhaananda, sad guna brunda,
Prathyasthamitha bhedha gandha, paalitha Nanda Sunanda,
Nithyadha Narayana Theertha , Nirmalananda Govinda.

%d bloggers like this: