Paahi paahi jagan mohana krishna

Paahi paahi jagan mohana krishna Ragam:naaha nama kriya / chapu

Paahi paahi jagan mohana krishna paramaananda sree krishnaa

Devaki vasudeva nandana krishnaa divya sundara sree krishnaa

Nanda yasodha nandana krishna indu vadhana sree krishnaa

Kunda radhana kuti laa laka krishnaa mandas mitha sree krishnaa
Chanchala lanjala noopura krishna manjula vesha sree krishnaa

Kinkinee rajitha ghanam ghana krishna kreetaa lola sree krishnaa
Kumkuma panka vipangkila krishna gooda mahima sree krishnaa

Tharalitha kuntala manditha krishna thaandava lola sree krishnaa
Dhikkruta sura ripu mandala krishna dheena paalana krishnaa

Saadhu saadhu nata vesha sree krishna sathya sandha sree krishnaa
Paalitha narayana theertha sree Krishna parama paavana krishnaa
…………………………………………………………………………………………………..

Jaanubhyaam paani patmaabhyaam vrajantham nadana nadanam
aananda yantham abalam sabalam paramam jagu:
maadhava maadhava krishna mangalaaya harey krishna
saadhaka phaladha krishna safala

%d bloggers like this: