Sakala Graha Bala Neene

Ragam: Atana (29th Mela Shankarabharanam Janyam):

;

AROHANA: S R2 M1 P N2 S || AVAROHANA: S N3 D2 , N2 P M1 P G2 , R2 S ||

Talam: Khanda Chapu    Composed by Purandara Dasa

Pallavi:
Sakala Graha Bala Neene Sarasijaaksha, Nikhila Vyaapaka Neene Vishwa Rakshaka
Anupallavi:
Ravi Chandra Budha Neene, Rahu Kethuvu Neene, Kavi Guru Shaniyu Mangalamu Neene
Charanam:
diva raatriyu neene, nava dhaanyavu neene, bhavaroga hara neene bheshajanu neene
paksha maasavu neene, parva kaalavu neene, nakshatra yoga tithi karana neene
akshayavendu draupatiya maanavakayda, pakshivaahana, Dheenarakshakanu neene
Ruthu Vatsaravu Neene, Vratha Ugadiyu Neene, Krathu Homa Yagna sadgatiyu Neene
Jithavaagi Ennodaya Purandara Vittalana, Shruthige Nilokada Maha mahima Neene

%d bloggers like this: