Paramacharyam Chintayeham

Ragam Aarabi, talam Adi

ParamAcharyam chintayEham
Parama krupanidhim PAvanaja charitam

Parameswara Roopam pAlitha Bhuvanam
Naradegashreyam katakana paalanam

Shankarapita alancruta yativaram
Chandra choodamiva parama virajitam
Indra Saraswathi birudangitanamam
Sandra nanda Mayam jagadguru

Namavali 
Bhajan kailasapathe Mahadeva sambo
Damadamadamadama damarupate
Ganaganaganagna gangapathe
Takadimitakadimi natanapate
Sambasadasiva Pasupathy

%d