Alola Thulasi

raagam: shankaraabharaNam
taaLam: caapu
Composer: Badraachala Raamadaas

pallavi

AlOla tulasi, vanamaala bhooShaNa, shrI rAma rAma Hare(ee)

anupallavi

shrIman naarayaNa krishna, govinda jagannAtha, gOpAla jagannAtha, purushottama palaya

caraNam 1 (*)

nanda nandana, indu vadana, shrI rAma rAma harE

caraNam 2(*)

dasharatha baala, dashamukha kaala, shrI rAma rAma harE

caraNam 3

kSIrAbdhi shayana kSIrAbdhi bandana shrI rAma rAma harE

caraNam 4

danya caritra vanya vanamAla shrI rAma rAma harE

caraNam 5

pAlitAmara vAlinAshaka shrI rAma rAma harE

caraNam 6

sAmAgamanuta bhImAnuja mitra shrI rAma rAma harE

caraNam 7

tATakAntaka pAditAsura shrI rAma rAma harE

caraNam 8

bhakta pAlaka mukti dAyaka shrI rAma rAma harE

caraNam 9

rakta nayana virakta pAlana shrI rAma rAma harE

caraNam 10

kanaka bhUSaNa pankaja nayana shrI rAma rAma harE

caraNam 11

vara hEmAmbara kara dhrtashaila shrI rAma rama harE

caraNam 12

sharadindu vadana nara lOka pAlana shrI rAma rAma harE

caraNam 13(*)

bharatAnanda bhadrAdrivAsa, shrI rAma rAma harE

Watch Video from 28 minutes and 28 secs

 

%d bloggers like this: