GopAla gOkula vallabhI priya

Composed by Tulsidas 

gOpAla gOkula vallabhI priya, gOpa gOsuta vallabham
charaNAravindam aham bhajE, vajaniya suramuni durlabam

ghana shyAma kAma Anekachabhi, lOkAbhirAma manOharam
kinjalka vasana kishOra mooruti, pUri guNa karuNAkaram

kacha kuTila sundara tilakabru-raagaamayanga samAnanam
apa haraNa tulasidAsa prAsa vihaasa vrindrAkaaranam

%d bloggers like this: