Bansidhara Kanhaiya Ghana Shyama sundara

Bansidhara Kanhaiya Ghana Shyama sundara 
Bansidhara..Bansidhara…Bansidhara Kanhaiya, Ghana Syama sundara

Giridhari gopabala vrindavana vihaara
Rajaraja gopala vrindavana vihaara

Bansidhara Kanhaiya Ghana Syama sundara

Madhavahare Madhusudhana mukunda (2)
Radhegovinda radhegovinda radhegovinda Radhe..

Radhe radhegovinda, Radhe radhe govinda, Radhe radhe govinda

Radhe radhe radhe govinda (3) (2)

%d bloggers like this: