Garuda Gamana

Written by SRINGERI ACHARYAL, BHARATHI THEERTHA SWAMIGAL, present senior Peetathipati.
Garuda gamana tava
charana kamala miha
manasi lasutha mama nityam
manasi lasutha mama nityam

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva

Jalaja nayana vidhi
namuchi harana mukha
vibudha vinutha pada padma
vibudha vinutha pada padma

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva

Bhujaga shayana bhava
madana janaka mama
janana marana bhaya haari
janana marana bhaya haari

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva

Shankachakradhara
dushta daitya hara
sarva loka harana
sarva loka harana

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva

Aganita gunagana
asharana sharanada
vidalita swararipu jaala
vidalita swararipu jaala

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva

Bhaktavarya mina
bhoori karunayaa
paahi bharathi teertham
paahi bharathi teertham

Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva
Mama taapa mapaakuru deva
mama paapa mapaakuru deva

%d bloggers like this: