jagajjananI sukhapANI

Raagam:  Ratipatipriya

taaLam: aadi
Composer:  Ghanam Krishna Iyer

pallavi

jagajjananI sukhapANI kalyANI
(jagajjananI)

anupallavi

sukha svarUpiNI madhuravANI shokkanAthar manam
magizhu-minAkSi
(jagajjananI)

caraNam

pANDyakumAri bhavAni ambA shiva pancamI paramEshvarI
vENDum varam tara innum manam illaiyO vEda vEdAnta nAda svarUpiNI
(JagajjananI)

%d bloggers like this: